• Українська
  • English
  • Italiano
  • Polski
  • Русский

Trasa 1

Trasa: 
Kijów-Kassel, Niemcy
Odległość: 
1727 km
Pacjent: 
Kobieta, 23 lata
Diagnoza: 
Łączny uraz traumienia czaszkowego, obustronne otwarte złamanie gałęzi dolnej szczęki, wstrząs mózgu.