• Українська
  • English
  • Italiano
  • Polski
  • Русский

Koszty transportu

Rodzaj transportu

Koszty*

Uwagi

W granicach Lwowa i przedmieścia do 5 km

1300 UAN

Koszt obejmuje wynajęcie karetki na 2 godziny od czasu jego przybycia. Wartość każdej dodatkowej godziny wynajęcia karetki – 350 UAN

Przewozy w granicach Lwowa

15 UAN/km + 500 UAN za dostawe karetki

Odległość oblicza się w pełnym zakresie szlaku (w obu kierunkach).

Przewozy w granicach Ukrainy

15 UAN/km

Odległość oblicza się w pełnym zakresie szlaku (w obu kierunkach).

Przewozy w sąsiednich państwach (Rosja, Białoruś i inne)

19 UAN/km

Odległość oblicza się w pełnym zakresie szlaku (w obu kierunkach)**

Przewozy w EU

20 UAN/km

Odległość oblicza się w pełnym zakresie szlaku (w obu kierunkach)**

* W przypadkach wyliczania wartość transportowania jest przybliżona i należy o nią pytać u dyspozytora „Hospital Express”. Koszty transportu obejmują prace kierowcy, wsparcie zespołu medycznego skomponowanego z lekarza i sanitariusza, a także niezbędne leki pod czas przewożenia pacjenta.

** Dla przewozów międzynarodowych przewidywana jest bezpłatna dostawa karetki w inne regiony Ukrainy. Koszt transportu nie obejmuje zapłaty za płatne drogi, i tak dalej.